Hoppa till innehåll

Vidarklinikens styrelse förstår fortfarande inte…

juli 20, 2018

Vidarkliniken håller på att omformas till Vidar Rehab i vad jag antar är en förhoppning om att återgå till den tysta tillvaron som åtnjöts innan EU-domstolen fastställde att antroposofiska preparat som används som läkemedel omfattas av läkemedelsdirektivet och således att det svenska undantaget för medlen använda vid Vidarkliniken var olagligt. Detta undantag upphörde den 1 juli i år genom ikraftträdandet av ändringar i Läkemedelslagen (2015:315) – trots detta skriver Styrelsen för Stiftelsen Vidarkliniken på sin nya hemsida:

Förlängt försäljningstillstånd för antroposofiska läkemedel

Redan 2014 i och med publikationen av Läkemedelsverkets rapport huruvida artikel 16.2 skulle kunna inkorporeras i den svenska läkemedelslagstiftningen stod det klart att den svenska antroposofins högborg fullständigt saknade regulatorisk kompetens på läkemedelsområdet. En kompetensbrist som de trots upprepade påpekanden i exv. debattartiklar på dagensmedicin.se och i DN inte verkar vara intresserade av att skaffa sig. Eller handlar det om en medveten retorisk strategi?

Kort och konsist handlar artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet om att medlemsstater inom EU har möjlighet att nationellt ge försäljningstillstånd till homeopatiska läkemedel med angivande av indikation och i andra beredningsformer än perorala eller topikala preparat utan understödjande kliniska studier av effekt och säkerhet. Sverige har inga sådana nationella undantag. Med ledning av att EU-domstolen fastslagit att antroposofiska medel beredda enligt homeopatisk metod och som förekommer i adekvat erkända homeopatiska referensverk regulatoriskt ska ses som homeopatiska läkemedel har Vidarklinikens företrädare argumenterat att alla antroposofiska medel borde gå att få försäljningstillstånd enligt artikel 16.2. Något sådant stöd finns inte i direktivet och någon politisk vilja i den svenska riksdagen att formulera sådana nationella lagar tycks också saknas eftersom artikel 16.2 inte utnyttjats och läkemedelslagens undantagsparagraf för Vidarklinikens användning av preparat från Weleda och Wala alltså nu har strukits i lagstiftningen.

Precis som 1992 när växtbaserade naturmedel inkorporerades i den dåvarande läkemedelslagen har dock de antroposofiska medlen en övergångsperiod där de har möjligheten att ansöka om erhållande av försäljningstillstånd i enlighet med gällande lagstiftning. En sådan ansökan för vart och ett av de läkemedel Weleda och andra tillverkare vill sälja i Sverige måste ha inkommit till Läkemedelsverket senast under 2019 annars är försäljningen olaglig. För preparat där en ansökan inkommit gäller att försäljning får förekomma tills medlen fått försäljningstillstånd eller avvisats – en process som Läkemedelsverket har fått till 2021 att hinna med. I dagsläget finns alltså inget formellt försäljningstillstånd för andra antroposofiska medel än de som idag är godkända eller registrerade som växtbaserade läkemedel (exv. Helixor och Iscador) eller traditionella växtbaserade läkemedel (såsom Vitadoron). För de antroposofiska medel som bygger på djur och mineraler aktualiseras frågan om den svenska lagstiftningen om naturläkemedel kan användas? Helt klart är i alla fall att företagen sannolikt inte har något att hämta hos Vidarkliniken om de behöver hjälp att ansöka om försäljningstillstånd…

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: