Hoppa till innehåll

Samvetsfrihet och arbetsgivarlojalitet

juni 22, 2017

Barnmorskan Ellinor Grimmark med hjälp av sitt juridiska ombud, och diverse antiabortrörelser, driver frågan om svenska landstings rätt att stipulera arbetsuppgifter för sin personal till Europadomstolen och hävdar att nekad anställning strider mot hennes mänskliga rättighet till samvetsfrihet i enlighet med religionsutövning. Hur har man kunnat blanda ihop dessa frågor?

Jag har inga problem att förstå om man inte vill medverka vid aborter, kirurgisk antikonception eller skriva ut dagen-efter-piller av religiösa skäl. Men när blev det en mänsklig rättighet att få jobb hos en specifik arbetsgivare?

Enligt svensk lag har alla kvinnor rätt att fritt söka vård för abort (avbrytande av graviditet) fram till vecka 18 utan att bli ifrågasatta. Som yttersta huvudman för svensk vård och varandes statliga myndigheter ska landstingen/regionerna implementera denna lagstiftning. Normalt skulle jag anse att det är upp till en verksamhet att definiera sin omfattning, men det gäller inte landsting/regioner – de ska se till att sjukvården är likvärdig oavsett var i landet Sverige patienten befinner sig. Visst är inte detta alltid fallet i praktiken (se exemplevis tillgången till olika cancerbehandlingar), men frågan om samvetsfrihet blir sekundär här! Om landstinget/regionen anser att de inte kan garantera likvärdig vård om adekvat personal inte är villiga att genomföra alla arbetsuppgifter man är ålagd pga religiös tro måste detta vara ett av de undantag i Europakonventionen om mänskliga rättigheter som undanröjer diskriminering till fördel för skydd av folkhälsan.

Arbetsrättsligt är arbetsvägran ett av få självklara skäl till uppsägning från arbetsgivarsidan. Om en barnmorska alltså inte deklarerar att man kommer att vägra utföra vissa arbetsuppgifter och anställs inom landsting/region torde det vara små möjligheter att få behålla sin anställning när utövande av samvetsfrihet leder till arbetsvägran. Hur kan det då vara en mänsklig rättighet att inte sorteras bort redan innan anställning? Att vägra utföra arbetsuppgifter och därför nekas anställning är inte en diskrimineringsgrund! Hoppas jag verkligen… Men juridik är ju inte någon logisk vetenskap…

Annonser

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: