Hoppa till innehåll

Biverkan av biverkningsrapportering

oktober 19, 2016

Det är omöjligt att garantera att samtliga biverkningar och effekter har hittats i kliniska prövningar av läkemedel. Av den anledningen är kontinuerlig uppföljning av läkemedelsbehandling och inrapportering av biverkningar till Läkemedelsverket något som borde prioriteras mer. Sedan en tid tillbaka har dessutom inom EU begreppet för vad som ska rapporteras utvidgats till att exv. inkludera missbruk och felanvändning för sjukvårdshuvudmän. Även privatpersoner och apotekspersonal har rätt att lämna in biverkningsrapporter även om skyldigheten bara existerar inom sjukvården. För att informera om biverkningsrapporteringen och få in fler rapporter från allmänheten har Läkemedelsverket nu producerat två informationsfilmer som finns på YouTube.

Alla biverkningsrapporter som kommer in till Läkemedelsverket läggs in i ett system som kallas BiSi (Biverkningar och Signalspaning) för vidare analys och återrapportering till den som har det svenska försäljningstillståndet. Vem som helst kan ta del av den grundläggande informationen som kommer in genom att prenumerera på den kvartalsvisa sammanställningen som Läkemedelsverkets enhet för läkemedelsstatistik producerar. Vad som dock inte alla kan är tydligen att tolka denna kvartalsrapport…

Med lanseringen av HPV- och efter Pandemrix-vaccinet har det etablerats ett, i alla fall i vissa kretsar högljutt, vaccinmotstånd även i Sverige. Det senaste uttrycket för detta använder på helt osakliga grunder (eller i medveten och lögnaktig skrämseltaktik) BiSi:s kvartalsrapporter för att argumentera mot vaccin och vaccinering (se exempelvis här och här). För varje biverkningsrapport sammanställs och meddelas grundläggande information såsom ålder, kön, vad som hänt, om händelsen var allvarlig eller ej samt vilket läkemedel som är aktuellt (samt en hel del information av mer administrativ karaktär). Vad som inte redovisas är den slutgiltiga bedömningen av huruvida händelseförloppet anses vara kopplat specifikt till det aktuella läkemedlet!

Biverkningar som alltså (i vissa fall) ska och (alltid) kan rapporteras för vacciner inkluderar smärta vid injektionsstället, sårinfektion och synkopé. Har dessa alltid ett orsakssamband med vaccinet? Eller kan själva administreringsvägen vara anledningen till de upplevda besvären? Denna kausalitetsbedömning saknas i den kvartalsvisa rapporteringen. Detta har dock inte hindrat vissa från att konstatera att vaccin kan ge livshotande reaktioner ”efter att ha läst igenom Läkemedelsverkets första kvartalsrapport med läkemedelsbiverkningar 2016”…

Biverkningsrapportering är otroligt viktigt, men det gäller också att skilja på spontanrapporteringen och kausalitetsbedömningen! Det gör tydligen inte alla utan ägnar sig hellre åt oinformerad skrämselretorik (eller medvetna lögner)…

Annonser

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: