Hoppa till innehåll

16.2 – debattdebaklet!

juni 13, 2016

I EUs läkemedelsdirektiv (2001/83/EG) finns det en liten artikel som ger varje stat inom unionen möjlighet att registrera homeopatiska preparat med angivna indikationer, i form av injektionspreparat och i spädningar som inte garanterar att medlet är ofarligt. Denna registrering kan då ske helt utan krav på effekt- och säkerhetsstudier, men varje stat är fri att (om de inför artikel 16.2) utforma den i enlighet med de terapeutiska traditioner som finns inom dess gränser. Tyvärr är det inte detta debatten har kommit att handla om…

Sverige har en försvinnande liten användning och spridning av homeopatiska preparat. Kanske tack vare att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” funnits med i instruktionerna för reglerade sjukvårdsyrken i över 125 år. Kanske för att de under lång tid inte reglerades i läkemedelslagen. Men det har i dryga 30 år funnits en plats där användningen har varit en ”omistlig del av vårdkonceptet” – Vidarkliniken. Ett koncept som inte vilar på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” utan på den livsfilosofi som går under benämningen antroposofi. Denna institution har  sedan den då nya läkemedelslagen (SFS 1992:859) bland annat införlivade homeopatiska medel haft dispens för användning av preparaten i tillverkarna Weledas och Walas kataloger. Dessa företag tillverkar antroposofiska medel varav vissa är avsedda för injektion och vissa bereds enligt homeopatiska metoder. Denna dispens har regeringen ålagts att avsluta av EU-domstolen som slagit fast att antroposofiska medel är att betrakta som läkemedel och alltså ska behandlas i enlighet med läkemedelsdirektivet som saknar dispensmöjligheter för sina regler. Domstolen har också slagit fast att antroposofiska medel som bereds i enlighet med en homeopatisk metod och finns beskrivna i erkända handböcker är att betrakta som homeopatika. Vad Vidarklinikens företrädare har gjort med debatten är att bortse från detta sista ställningstagande och drivit den felaktiga tesen att de preparat de idag använder helt enkelt ska betraktas som homeopatika – dock alltid med att snabbt förleda diskussionen in på avvägar om att antroposofisk vård inte är homeopati.

Vidarkliniken har valt att lägga sakfrågan åtsidan till förmån för en diskussion om patientnöjdhet och omvårdnadsteori. Istället för att argumentera utifrån den aktuella läkemedelslagstiftningen inom EU har man lyft fram kritiserade och icke-bindande policy dokument från WHO, ännu icke fattade beslut vid inrikesministeriet i Schweiz och studier de varit delaktiga i som på intet sätt visar på vilket sätt antroposofiska medel är ”omistliga” i vården, exempelvis i sin debattartikel på Altinget.

Jag skulle inte tveka att lägga in mig hos antroposoferna i Järna om jag fick chansen som svårt sjuk. Jag tvivlar inte på att jag skulle vara mycket nöjd med bemötande och omvårdnad samt att jag skulle må bättre av fysisk aktivitet och social samvaro.Men jag skulle betacka mig för injektion av lösningar vars innehåll och effekt på samtliga naturvetenskapliga grunder kan ifrågasättas. Det är inte den multimodala och patientcentrarade synen på behandling jag kritiserar – det är användningen av medel vars evidens som ”omistliga” är obefintlig.

…och Vidarklinikens företrädares och försvarares debatteknik som uppenbarligen baseras på ignorans eller uppsåtlig vilja att förleda, förstås.

Sverige behöver inte implementera artikel 16.2, den nationella användningen av homeopatiska medel med indikation, för injektion och i utspädningar som inte garanterar att preparaten är ofarliga har använts vid en enskild klinik de senaste dryga 20 åren. En klinik som inte kan visa att de är ”omistliga” inom sjukvården och dessutom i desperation över att förlora majoriteten av sina läkemedel när dispensen från att uppfylla läkemedelslagstiftningen går ut (oavsett implementering eller ej av artikel 16.2!) inte ens vill föra en saklig debatt. Detta ger inte några starka grunder för att ”i enlighet med principer och särdrag som utmärker homeopatin” i Sverige!

Annonser

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: