Hoppa till innehåll

FHI tar sitt informationsansvar

december 1, 2013

Skillnaden mellan att försöka kommunicera med alternativare (anhängare av okonventionella teorier) och de som i alla fall eftersträvar att vara vetenskapligt faktabaserade blir ofta mycket tydlig när man påpekar felaktigheter. Av någon anledning är de senare betydligt mer benägna att svara med argument baserade på källor, medan de förra om de svarar alls hänvisar till åsikts- och tryckfrihet samt det sköra argumentet att ”vetenskapen har inte svar på allt!” – vilket bara är undvikande.

Nyligen kom jag i kontakt med Statens Folkhälsoinstitutets folder Cannabis – låt fakta styra dina beslut som ämnar presentera påståenden om riskerna med att använda cannabis och syntetiska cannabinoider vilka baseras på vetenskapliga data. De första 8 sidorna följer det mönster som har utkristalliserats under åtminstone det senaste decenniet: akutriskerna är låga, den fysiska beroendeutvecklingen är blygsam med avseende på abstinenssymtom, och påverkan på hjärnan är markant med pacificering, koncentrationssvårigheter och minnesproblem. En beskrivning som varken glorifierar eller demoniserar cannabis, utan tämligen sakligt påpekar att ett cannabisbruk är förknippat med allvarliga effekter precis som annan användning av berusningsmedel. Men på sidan 9 hände något – man missade i kontrollen av huruvida påståendena var rimliga och belagda med fakta…

Jag kontaktade FHI och ifrågasatte vilket underlaget för följande stycke var:

Många syntetiska cannabinoider bryts i kroppen ned till fettlösliga steroider som binder syre

till sig ännu kraftigare än utsöndringsprodukterna av naturlig cannabis. Detta kan användaren

märka bland annat som mycket kraftig andnöd. Ett flertal dödsfall genom kvävning har inträffat

i samband med användning av syntetiska cannabinoider.

Ur ett fysiologiskt, metaboliskt och biokemiskt perspektiv går inte detta stycke ihop. Syntetiska cannabinoider kan komma från många olika kemiska klasser, där de vanligaste antingen bygger på THC-strukturen eller är naftylindolylmetanon-derivat. Ingen av dessa kan brytas ned till steroider med standardreaktionerna i human xenometabolism. Och sökningar i vetenskapliga publikationsdatabser som PubMed, Google Scholar och Toxline ger vid handen inga resultat som visar att steroider eller nedbrytningsprodukter av naturliga cannabinoider skulle binda syre till sig i sådan omfattning av det skulle framkalla andnöd.

Efter en mejlkonversation med flera av de inblandade i produktionen av foldern och en tillsänd referenslista som använts i arbetet framkommer att stycket i stort saknar vetenskapligt underlag. Det sista påståendet kan i viss grad verifieras med en fall-rapport, men i övrigt väljer jag att tolka det publicistiska felen som misstag i hanteringen där ”någon annan” ansågs redan stått för faktagranskningen. Om detta hade varit en produktion av alternativare hade saken varit över nu eftersom vetenskapen inte vet allt – exv. är effekten och metabolismen för de syntetiska cannabinoiderna i princip ostuderad (vilket för mig leder till den fascinerande frågan hur brukarna vågar använda dem överhuvudtaget). Men FHI är ju en statlig myndighet och ingen alternativare. Så stycket på sidan 9 är nu borttaget och sist finns brasklappen:

De långsiktiga skadeverkningarna av dessa syntetiska substanser är än så länge okända.

Något som är betydligt mer faktabaserat än den tidigare skrivningen. Än så länge finns denna omskrivning bara i pdf-versionen, så kanske blir något av de fysiska exemplar som redan i oktober gick ut till högskolor, universitet och personal på studenthälsomottagningar ett framtida samlarobjekt…

Tack till FHI för att de tog ansvar för vad de gjort och rättade uppenbara fel – något vi får hoppas att även den nya Folkhälsomyndigheten kommer att göra efter den 1 januari 2014!

Annonser

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: