Hoppa till innehåll

Homeopater får inte längre…

juli 3, 2013

…hävda en rad saker i sin marknadsföring i Storbritannien! ASA (Advertising Standards Authority), en blandning av myndigheten Konsumentverket och branchorganisationen Reklamombudsmannen i Sverige, har lämnat besked om huruvida Society of Homeopaths (SoH) har brustit i påståenden de gjort via Twitter och på sin websida ”What can homeopathy help?”. Anmälningen till ASA om otillbörlig reklam invände mot tre saker:

 1. att SoH via Twitter gjort påståenden som avråder patienter från att söka medicinsk hjälp vid depression och istället använda homeopati,
 2. att SoH via sin hemsida gjort påståenden som avråder patienter från att söka medicinsk hjälp för tillstånd vilka kräver medicinsk uppföljning, och
 3. att SoH hävdar att en rad tillstånd och sjukdomar kan behandlas med homeopati utan att dessa påståenden har kunnat styrkas.

Alltså i stort samma saker som vi som förordar en vetenskapligt förankrad medicin invänder emot.

Som i alla juridiska processer avgjordes denna efter att den anklagade inkommit med sitt försvar. För de första två punkterna slår ASA fast att eftersom homeopat inte är en skyddad yrkestitel och homeopati saknar statlig reglering får de inte hävda att de/det kan användas vid tillstånd som kräver medicinsk hjälp. Vilket kan jämföras med det svenska parallellfallet där HFD i sin dom undanröjde HSAN/Socialstyrelsens beslut om prövotid för en läkare som behandlade med homeopati. De motiverade sin ståndpunkt med att patientsäkerheten aldrig varit i fara då behandlingen genomfördes inom ramen för den svenska hälso- och sjukvården med en ansvarig behandlande läkare. Nu omfattas ju inte homeopater av Patientsäkerhetslagen så man kan ju fundera på hur de egentligen ska bemötas i svenska förhållanden. Det är i mitt tycke i vart fall inte ett argument för att ”släppa in” dem bland legitimationsyrkena.

I den tredje punkten fick SoH chansen att inkomma med stöd för sina påståenden om att homeopati är användbart vid 14 tillstånd och sjukdomar. Eftersom ASA enbart undersöker gjorda påståenden hade SoH här ett lysande tillfälle att tillhandahålla bevis av högsta klass. Det hjälpte dock inte… Trots att SoH här i princip står oemotsagda (ASA gör inga egna sökningar efter studier) bedöms den uppvisade evidensen vara för dålig. ASA har slagit fast att med de inlämnade försvaret finns inte tillräckligt stöd för att homeopater framgångsrikt kan behandla:

 • allergier och övre luftvägsinfektioner,
 • fotledsvrickningar,
 • luftrörskatarr/bronkit,
 • barndiarré,
 • kronisk trötthet,
 • öroninfektioner,
 • fibromyalgi,
 • hösnuva,
 • influensa,
 • ledbesvär (osteoartrit),
 • PMS,
 • reumatism,
 • bihåleinflammation, eller
 • yrsel.

Därmed får homeopater inte längre i sin marknadsföring påstå att de kan behandla dessa tillstånd och sjukdomar utan att ha bättre stöd än de hittills lyckats prestera! Hela beslutet finns att läsa här.

Annonser

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: