Hoppa till innehåll

Vad sanktionerar ett myndighetsregister?

maj 12, 2013

I Sverige har vi legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som står under Socialstyrelsens kontroll, och en rad yrkesutövare som verkar inom området utan att ha några krav på utbildning. Internationellt är detta inte uppseendeväckande på något sätt – det är svårt att hitta någon stat som inte ställer minimikrav på utövare av hälso- och sjukvårdstjänster finansierade av statskassan. Det är ju också lätt att hitta situationer där dessa tjänster till privatpersoner är minimalt reglerade och betraktas som vilken affärsöverenskommelse som helst. Det som skiljer de internationella listorna över myndighetssanktionerad hälso- och sjukvårdspersonal är sålunda antalet yrkestitlar.

I Sverige har vi 21 legitimationsyrken i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659): apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, BMA, dietist, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist, och tandläkare. Alla dessa titlar får endast användas yrkesmässigt om man har erhållit och innehar legitimation från Socialstyrelsen. Exakt vad det är för skillnad på de juridiska termerna ”skyddad yrkestitel” (gäller samtliga nämnda) och ”ensamrätt till yrke” (gäller apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare), vet jag inte…

Noteras kan ju att flera titlar frekventa inom hälsoområdet inte finns med på listan: nutritionist, terapeut, fysiolog, medicinare, osteopat, farmaceut, doktor, coach och homeopat, för att nämna några. Vissa av dessa har helt olika betydelser beroende på var i världen man befinner sig – en amerikansk osteopat har en Doctor of Osteopathy-examen som inte är helt olik den även i Sverige erkända amerikanska Doctor of Medicine-examen. I Svergie krävs ingen examen alls för att vara osteopat, och dessa tillhör oftast den ”europeiska traditionen” med en inriktning närmare okonventionella manuella terapier. Och när vi ändå talar om manuella terapier finns i Sverige såväl interna som externa problem inom legitimationsyrkena naprapat och kiropraktor, varav båda fortfarande saknar nationellt akademiskt erkännande. Så vad får vi egentligen för våra legitimationer? Ja, efter att Socialstyrelsen delat ut receptarielegitimationer till danska farmakonomer kan man undra…

För att få någon sorts rätsida vill EU att man inrättar offentliga register för alla som yrkesmässigt ägnar sig åt hälso- och sjukvård. Register med kravprofiler som definierar verksamheten för de olika titelinnehavarna. Register som finns i vissa länder, esv. Norge, och som är under uppbyggnad i andra, exv. Storbritannien. I UK har man sedan ett tag tillbaka Professional Standards Authority som är en myndighet som ackrediterar organisationer som för register över sina yrkesutövare. Sådan ackrediterade organisationer inkluderar exempelvis General Medical Council (för läkare) och General Pharmaceutical Council (för apotekare och apotekstekniker). Ackrediteringen innebär att staten erkänner att organisationen ansvarig för yrkesmänniskorna i registret har regler som ställer krav på yrkeskunskaper och har funktioner för att utvärdera dessa kunskaper och om de befinns undermåliga stryka yrkesutövaren från registret. Det var det som hände Andrew Wakefield förra året, GMC fann efter två års utredning och överläggning att han handlat på ett sådant sätt i samband med sin vaccinforskning att han inte kunde anses uppfylla de etiska kraven på en läkare, och följaktligen strök de honom från registret.

Nu har en av de brittiska homeopaternas organisationer ansökt om ackreditering för att upprätthålla ett register över homeopater – alltså en motsvarighet till en svensk legitimering av homeopater – och debatten bland förespråkare av medicin stödd på naturvetenskapliga teorier och hypotesprövning har börjat! Vad betyder en statlig ackreditering för en yrkesgrupp? Betyder ett register (eller en legitimation) att kunderna (eller patienterna) tar reda på vilka krav som ställts upp för att få vara med i registret (eller erhålla legitimationen)?

En sak som är säker är dock – för att bli ackrediterad i UK måste man definiera yrkesmässigheten som verksamheten vilar på. Om vi skulle registrera/legitimera svenska homeopater skulle vi då kanske få veta hur isopati (att genom homeopatisk potentiering använda sjukdomsframkallande material för att bota samma sjukdom) är förenligt med klassisk homeopati (där homeopatiskt potentierade material används för att bota sjukdomar med de symtom som uppstår om samma material ges till en frisk)…

Annonser

From → Uncategorized

Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: