Hoppa till innehåll

Dags igen för paracetamol-krisen

januari 17, 2013

Idag går DN och SvD (och jag misstänker resten av media) ut hårt med ett krav på receptbeläggning av paracetamol. Kravet grundar sig i uppgifter från Giftinformationscentralen. Hos denna myndighet har antalet samtal om paracetamol ökat från 2583 stycken 2010 till 3296 stycken 2011, eller en ökning med nästan 28%. I SvD rapporteras om att professor Richard Sharp anser att paracetamol aldrig hade godkänts om det lanserats idag, och hur tre reportrars självexperiment i ett fall ledde till höjda ALAT-nivåer. Och trots den utbredda kunskapen om paracetamols leverskadande effekter har tillgängligheten exploderat. Varför tar ingen något ansvar för spridningen av detta gift?!

Jag ställer mig lite frågande till denna panik (med en stor reservation för att jag inte är kliniker). Det är möjligt att antalet förgiftningar har ökat, och antalet inläggningar orsakade av paracetamol idag är fler än de var tidigare. Jag har inte lyckats hitta statistik över detta… Tittar vi på statistik som finns tillgänglig i hårda end-points för vem som helst med tillgång till internet framträder en bild som inte backar upp varningarna utan att mer detaljerade analyser görs (sammantagna värden är uppskattningar och inte beräkningar)…

 • Antalet självmord orsakade av förgiftningar under tiden 2002-2011 pendlar enligt Dödsorsaksregistret runt 300 per år (som lägst 270 under 2007 och som högst 323 under 2009).
 • Antalet dödsfall på grund av febernedsättande/smärtstillande läkemedel under pågående behandling ligger strax under 3 per år, med ungefär dubbelt så många fall per år sedan 2007 som före 2007.
 • Antalet levertransplantationer, som tycks vara ovanligt svårt att hålla reda på för en dylik aktivitet (Socialstyrelsens rapporter ”Levertransplantationer som rikssjukvård” överlappar varandra i tidsperioder, har samma källhänvisning men redovisar olika antal operationer per år), är i genomsnitt cirka 130 stycken per år mellan 2002-2011. Enligt rapportering i kvällspressen gjordes allra flest levertransplantationer under 2011 (enligt uppgift 156 stycken) vilket var en ökning med omkring 10% jämfört med 2010.
 • På apoteken har den receptfria försäljningen av smärtstillande läkemedel dalat de senaste åren (med omkring 9 miljoner DDD om vi jämför 2012 med 2010), och enligt Glaxo som säljer Panodil och Alvedon har deras totala försäljning inte ökat sedan omregleringen.

Så utan att veta i vilken omfattning antalet inläggningar orsakade av paracetamol har förändrats, är min slutsats att rätt använt tycks paracetamol fortfarande vara ett ganska bra läkemedel. Har fler självmord genomförts med paracetamol har detta skett på bekostnad av andra förgiftningspreparat, och argumentet att vi kan förhindra självmord genom att göra paracetamol mer svåråtkomligt faller. Fluktuationerna i antalet levertransplantationer är tämligen små och en eventuell ökning kan även förklaras med ökad tillgång till alkohol och följdtillstånd av hepatiter.

Jag vill se en ordentlig utredning av vad som hände med användningen av receptfria smärtstillande läkemedel och deras konsekvenser då deras tillgänglighet ökade, och antalet förfrågningar till Giftinformationscentralen är en viktig signal, men än så länge kräver jag varken receptbeläggning eller apoteksförsäljning för paracetamol.

Annonser

From → Uncategorized

5 kommentarer
 1. handifredrik permalink

  Hej. Om jag inte missminner mig – 13x1000mg paracetamol är dödlig toxic dos. Likaså finns det ju dom frisättande varianterna nu, där man tar t ex 2x665mg 3xdagligen. Dessutom kan man ju kraftiga reaktioner om man t ex går från 2x2dag i 2-3 veckor, och sen på bara en dag och 2-3 veckor framåt tar 4x2dag. Pratade med min husläkare om detta för en vecka sedan, att paracetamol bör man trappa upp och ner, så man skyddar sig lite bättre mot eventuella krockar med annan liknande. Dessutom, det finns ju distinkta skillnader nu i vilken typ av stärkelse och fett, pregelatiserad syra istället för majsstärkelse och povidon. Enligt mig tycker jag att sånt måste också stå tydligt på förpackackningen.

  • Hej själv! Jag förstår inte riktigt din kommentars bäring på blogginlägget, men här kommer lite reflektioner.
   Den dödliga dosen av paracetamol tycks svårbestämd på grund av stora variationer i känslighet, men 13 gram är ju mer än 3 gånger den rekommenderade maximala dygnsdosen på 4 gram och får definitivt anses vara riskabel!
   I övrigt tycks din kommentar främst handla om kontinuerlig paracetamol-behandling och inte en ändamålsenlig ”receptfri-användning”, och då bör (”ska” enligt de bipacksedlar jag kollat) det ju finnas en ansvarig (och helst förskrivande) läkare som är med och bedömer nytta och risk. Vad gäller skillnaderna i formulering mellan preparaten påverkar detta ju inte de farmakologiska riskerna då den maximala dygnsdosen av paracetamol är den samma oavsett hur läkemedlet intas.

 2. Hej exilapotekare! Jag kan bara hålla med dig, att trots statistiken och ”larm”-rapporter i media så verkar paracetamol (rätt använt förstås) vara ett rätt bra läkemedel. Sedan tycker jag också att en utredning gällande receptfria läkemedel verkligen skulle vara på sin plats.

  Sedan kan det vara värt att notera att mer än 1 miljon svenskar hämtade ut paracetamol på recept förra året, vilket gör paracetamol till det mest förskrivna läkemedlet (framgår av Socialstyrelsens läkemedelsstatistik för 2012) och att det såldes mer än dubbelt så mycket receptbelagt paracetamol som receptfritt och förskrivningen har ökat med 5 procent sedan 2011.

  Tack för ordet. /E

  • Utan att ha tittat på förskrivningsmönster för 2010-2012 kan jag bara gissa, men jag tror en bidragande orsak till ökningen i paracetamolförskrivning till viss del kan spåras i minskningen av förskrivning av tramadol. Den absolut största patientgruppen som har kontinuerlig behandling med smärtstillande är äldre, och dessa stod tidigare ofta på tramadol som ansågs ha mindre förgiftningsrisk i kombination med andra läkemedel. Det visades dock att tramadol gav upphov till ökad förvirring och troligen fler fallolyckor med benbrott, och av den anledningen skulle tramadol fasas ut och ersättningen till hands var paracetamol eller NSAID. Alternativen bland NSAID är troligen mindre lämpade för större patientgrupper än motsvarande risker för paracetamol, så ersättningen blev paracetamol. Det kanske till och med finns någon uppgift om hur denna omställning påverkade förskrivningen, men som sagt – jag har inte letat och diskussionen här baseras enbart på gissningar.
   Sen är det ju så att ytterligare en lättare opioid som hade stor användning vid tillfällig smärtlindring avregistrerades under 2010 – nämligen det betydligt mer riskabla dextropropoxifenet. Även om jag gissar att NSAID här ofta blev ersättningspreparat kan ju en del av paracetamolökningen ligga även här.
   Med allt detta gissat – smärtbehandling är aldrig helt okomplicerat, och vad gäller förskrivningsmönster är det många faktorer som ska vägas in. Det är trevligt att höra att vi båda tycks anse att paracetamol är ett bra läkemedel – rätt använt.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Är mer information svaret? « exilapotekare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: